مرگ زیبا

 

لب نهادم به لب یار و سپردم جان را

                                                 

      تا به امروز بدین مرگ نمرده است کسی

/ 0 نظر / 4 بازدید