دومین روز محرم

سلام دوستان

روز دوم روزی است که کاروان حسینی به سرزمین کربلا وارد می شود و به روز ورودیه کربلا معروف است.

 

باردیگرشدعزادارآسمان

                                                ازبرای ماتم یک کاروان

اشک آوازرهایی می دهد

                                        خاک هم بوی جدایی می دهد

داده فرمانی امیر قافله 

                                          خیمه ها بر پاشود بی فاصله

بارگاه ما همین خاک بلاست 

                                             زینبم اینجا زمین کربلاست

 

/ 0 نظر / 3 بازدید