# شهرتو

شهر تو

تمام بلوزم را می شکافم... تا بادبادکم به شهر تو برسد....                    ........................................... زمان نمی گذرد بی تو، روغن کاری می خواهد چرخ دنده های این ساعت ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 24 بازدید