عشق بدون مرز

دیدارما،چون آب و ماه،چه دور ...چه درهم ....

شهر تو

تمام بلوزم را می شکافم... تا بادبادکم به شهر تو برسد....                    ........................................... زمان نمی گذرد بی تو، روغن کاری می خواهد چرخ دنده های این ساعت ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 15 بازدید
مهر 89
1 پست
خرداد 89
4 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
4 پست
دی 88
14 پست
آذر 88
27 پست
آبان 88
2 پست