ششمین روز محرم

 

سلام دوستان

ششمین روز محرم متعلق به حضرت قاسم بن الحسن می باشد .

یا قد کشیده ای تو به زیر سم ستور

                              یا من خمیده جسم تو تا خیمه می برم

پابرزمین مکش که دلم ریش می شود

                                          پرپر مرن کبوتر من در برابرم

ای یادگار روی قشنگ برادرم

                                جان کندنت به روی زمین نیست باورم

/ 0 نظر / 6 بازدید