شامگاه خیس باران

 

           و .....

    وقتی من بیدارشدم

    تو چتر را بخشیده بودی

    و فانوس را ....

    و حالا

    در این شامگاه پر باران

    من  

    خیس از باران و گریه

     به دنبال نگاه و دستهای

     تو می گردم !    

/ 1 نظر / 4 بازدید
محمد دیهیم

گر با غم عشق سازگار آيد دل// با مرکب آرزو سوار آيد دل // گر دل نبود کجا وطن سازد عشق // گر عشق نباشد به چه کار آيد دل آپم بدو بيا ممنون از اومدنت